Blesková výměna - všeobecné podmínky

blesko_vymena_65

Službu Blesková výměna nabízí společnost ITobchod s.r.o. prostřednictvím svého internetového obchodu www.recomp.cz.

Tato služba poskytuje kupujícím jistotu, že v případě projevu záruční vady na zakoupeném zboží bude reklamace řešena okamžitou výměnou.

1. Definice pojmů

Blesková výměna

 • Služba Blesková výměna se rozumí dokoupení záruky okamžitého řešení reklamace po projevu záruční vady.
 • Služba platí a její plnění lze využít kdykoli po dobu trvání běžné záruky na zboží, která byla poskytnuta při jeho nákupu.
 • K každému jednomu produktu lze zakoupit pouze jednu Bleskovou výměnu.

Prodejce

Prodávajícím je společnost ITobchod s.r.o. IČ: 05373964, se sídlem Letenské náměstí 76/3, Praha 7, 170 00, spisová značka 262657 C, Městský soud v Praze.

Kupující

je fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro svou osobní potřebu či za účelem podnikání s těmito výrobky či službami

2. Zakoupení služby a výměna zboží

 • Služba Blesková výměna je uvedena na dokladu o koupi
 • Zboží, ke kterému je tuto službu možné přikoupit je označeno volbou služby
 • Zakoupit službu Blesková výměna má možnost každý kupující, při objednání zboží z e-shopu www.recomp.cz
 • Cena za službu Blesková výměna je uvedena na stránce www.recomp.cz v detailu produktu.
 • Kupující zakoupením služby souhlasí s tím, že v případ využití uplatnění služby je prodávající oprávněn  vyřešit reklamaci výměnou za parametrově shodné nebo lepší zboží od stejného či jiného výrobce a ve stejné cenové hladině

3. Jak uplatnit službu Okamžitá výměna?

 • Prodejce určí závadu zboží, při které lze uplatnit službu Bleskovou výměnu jako vadu produktu, pakliže byl používán v souladu s návodem k použití a způsobem, který odpovídá tomu určenému používání produktu
 • Blesková výměna se nevztahuje na opotřebení produktu způsobené jeho běžným užíváním, protože tento fakt nelze brát jako reklamaci
 • Službu Bleskové výměny nelze uplatnit na zboží s porušenými ochrannými a záručními pečetěmi, sériovými čísly atd.
 • Službu Blesková výměna nelze uplatnit na poškození produktu vzniklá:
  • mechanickým poškozením zboží
  • elektrickým přepětím (spálené součástky nebo plošné spoje)
  • používáním produktu v podmínkách, které z hlediska teploty, prašnosti, vlhkosti, chemických a mechanických vlivů z prostředí, jsou mimo hodnoty určené prodejcem, výrobcem
  • při neodborné aktualizaci BIOSu a firmware
  • neodbornou instalací software a hardware, nevhodným zacházením a obsluhou nebo zanedbáním péče o produkt
  • pokud bylo zboží poškozeno počítačovým virem
  • pokud se závada projevuje u software, jehož nabytí není zákazník schopen legálně doložit
  • nadměrnou zátěží nebo používáním v rozporu s podmínkami stanovenými výrobcem nebo prodejcem
  • přírodními živly nebo zásahem vyšší moci
 • Blesková výměna se nevztahuje na příslušenství, náhradní díly, doplňky a jiné části produktu, jako např. baterie, kabely, sluchátka, žárovky, adaptéry/nabíječky
 • Pro uplatnění Bleskové výměny musí kupující s reklamovaným zbožím dodat kopii dokladu o koupi jež obsahuje položku Besková výměna. 
 • Bleskovou výměnu lze uplatnit:
  • Osobně na prodejně Recomp.cz, Letenské nám. 76/3, Praha 7-Bubeneč, 170 00 (naproti Billa)
  • Zasláním na adresu prodávájícího Letenské nám. 76/3, Praha 7-Bubeneč, 170 00

3. Způsob použití služby Blesková výměna

 • Kupujícímu, jenž zakoupil službu Blesková výměna, prodejce zaručuje:
  • výměnu zboží v případě projevu záruční či jiné vady
  • vystavení a vyplacení dobropisu za zakoupenou službu, pokud není, nebo nemůže být alternativní zboží skladem do 48 hodin od uplatnění
 • Dodání produktu v co nejkratším termínu podle zvoleného způsobu reklamace prodávajícím: Letenské nám. 76/3, Praha 7-Bubeneč, 170 00
 • Dodání do 5 pracovních dnů v případě zaslání zboží zásilkou na adresu Recomp.cz - Letenské nám. 76/3, Praha 7-Bubeneč, 170 00
 • Vystavením dobropisu na produkt s Bleskovou výměnou je služba spotřebována